Medier

I denne artikkelen skal vi snakke om hva et media egentlig er for noe, men vi skal også se litt nærmere på den typen media som holder samfunnet gående, og hvordan det kan bli endret for alltid i nærmeste fremtid.

Hva er et media?

Når vi snakker om media så kan vi egentlig i teorien snakke om nesten hva som helst som handler om formidling av informasjon. Internett i seg selv er en sammenkobling av forskjellige medier. Det vi skal snakke om videre i denne artikkelen er massemedier, og selv om dette også kan være mange forskjellige ting så skal vi fokusere på emnet som formidles. Medier kan være ting som radio, aviser, fjernsyn og forøvrig også Internett, i form av for eksempel sosiale medier. Hvorfor er det viktig for oss mennesker å formidle informasjon?

Fordi når vi lever i dette moderne samfunnet hvor politikk, økonomi og kriminalitet kan styre og påvirke livene våre. Derfor er det viktig at det finnes folk som kan føre en god og ærlig journalistikk som kan gi oss nyttig informasjon om hva som foregår i verden.

Dessverre er det slik at mange ting på sosiale medier ikke nødvendigvis gir deg nyttige opplysninger som kan føre til en bedre forståelse over hva det er som foregår, og mye av nyhetene som vi får i oss i dag er påvirket av hvor mange seere sakene som blir formidlet får.

Nyheter

Mange kanaler, og spesielt aviser som taper inntekter på grunn av reduserte salg i papirform har begynt å ta betalt for å la deg lese saker på nettet.

Antall besøkende er viktig for at hjulet skal gå sin gang, og dersom du besøker lensit så kan du finne mange forskjellige rabatter som kan spare deg penger.

Avisene er derimot ikke de eneste mediene som kan tilby deg nyttig informasjon, men nå til dags så kan det være veldig vanskelig å finne alvorlige reportasjer. Du har sikkert hørt uttrykket ”fake news” og dette er faktisk ganske farlig, fordi det kan la mennesker selv bestemme hva som er sant og ikke. Teknologien er også i ferd med å utvikle seg og med ”deep fakes” så kan man lage falske videoer som kan komme til å bli umulig å skille fra virkeligheten. Med tanke på at vi alle sammen er tilkoblet hverandre gjennom Internett så kan vi komme til å bli overkjørt av informasjon som er falsk. Dette kan føre til enorm forvirring, i en enda større grad enn vi opplever den i dag.

På grunn av dette så kommer det til å bli veldig viktig å ha et anker, og den organisasjonen som beholder folkets tillitt lengst kommer til å tjene mest penger, mens de som er mindre seriøse antakeligvis kommer til å falle helt bort.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *